Welcome to our Nursery School!
123, New Lenox Chicago, IL 60606

סדנאות והרצאות

במכון איילות מתקיימות קבוצות וסדנאות בתחומים שונים.

קבוצת כישורים ומיומנויות תקשורת חברתיות. קבוצות מוכנות לכיתה א. סדנת מיומנות מוטורית. סדנת כתיבה. סדנת ניהול זמן וסדנת אסטרטגיות למידה. לאנשי מקצוע ולמטופלים ומשפחתם. את הקבוצות ואת הסדנאות מנחות מרפאות בעיסוק. פסיכולוגיות, קלינאיות תקשורת. מטפלות בתחום הרגשי. ופיזיותרפיסטיות. בשילובים שונים המתאימים לתחום עיסוק הסדנא או הקבוצה.

הקבוצה מאפשרת התייחסות וטיפול של מרכיבים חברתיים ורגשיים שבאים לידי ביטוי בטיפול הקבוצתי. כגון: תקשורת חברתית. כישורים חברתיים, סף תסכול ודחיית סיפוקים. מוטיבציה ויזימה בעבודה בקבוצת השווים. התמודדות עם ילדים בעלי קושי דומה ועוד…

סדנת כישורים חברתיים ומיומנויות חברתיות לילדים ונוער
סדנת אסטרטגיות למידה
סדנה למיומנויות ארגון ותכנון למבוגרים

סדנאות הרצאות וימי עיון לאנשי מקצוע

סדנאות לאנשי מקצוע בניהולה של ענת רייך מרפאה בעיסוק OT MSc 
Back to basics התצפית הקלינית של Ayres
  • עיבוד חושי-סכמת גוף-תכנון תנועה
  • SBMD- עפ”י המודל של מילר, הפרעה יצבתית או דיספרקסיה
  • התצפית הקלינית של Ayres  לאבחון קושי מוטורי על בסיס סנסורי: סימנים לקשיים בהבחנה במערכות השונות  
  • מטה-קוגניציה בשירות התנועה :תפקודים ניהוליים ומודעות, לביסוס הטיפול המוטורי
תפקידה של המרפאה בעיסוק בהקניית אסטרטגיות למידה והתארגנות לתלמידים לקויי למידה

אחד המשתנים המרכזיים להצלחה בלימודים הוא לדעת איך ללמוד, שכן תלמידים מתמודדים עם עומס מבחנים ושיעורי בית מדי יום ביומו.

איש מקצוע מיומן, שלו מאגר כלים נרחב, ידע כיצד להניע את התלמיד להצלחה מרבית. מתוך הבנה זו, נוצרה סדנה זו שמטרתה להקנות מיומנויות וכלים מעשיים.

מה נלמד בסדנא?

איתור, זיהוי והערכה √ זיהוי והערכת תתי התחומים האקזקיוטיביים / ניהוליים הלקויים לשם מיפוי מקור הקושי √ תצפית על שימוש באסטרטגיות שונות √ ניתוח האסטרטגיה שהופעלה √ שינויים במרכיבי המטלה על-מנת להעלות או להוריד את דרישת המיומנות הניהולית √ היכרות עם אסטרטגיות שניתן להקנות ולהרחיב את הרפרטואר של הילד √ שילוב עקרונות ה- Learning Design Universal( UDL -)עיצוב אוניברסלי בלמידה הצגת תוכנית התערבות ייחודית לשיפור תהליכי החשיבה והלמידה של התלמיד √ ניהול וארגון זמן √ התארגנות עם ציוד ועם חומר לימודי √ זיהוי סגנונות למידה והרחבת הרפרטואר האישי √ שיפור ושכלול מיומנויות זיכרון )אסטרטגיות מנומניות( √ הקניית אסטרטגיות למידה לקריאה, כתיבה ורכישת מידע √ הערכות לקראת בחינה והתמודדות במהלכה דרכי הוראה – √ חלוקת תוכנית ההתערבות הכתובה ומעוצבת בצורה מושכת עין, צפייה וניתוח סרטונים והצגת תיאור מקרה. כוללת את תוכנית ההתערבות בפורמט צבעוני.

יום עיון מעשי בנושא : טיפול קצר מועד בכיתות א'- ב' (כתיבה ידנית ותהליכי למידה)

מדוע ? שנות בית הספר הראשונות, מכריעות בעיצוב תפקודו העתידי של הילד, דימויו העצמי ולעיתים אף את תפיסתו בעיני המורים. התערבות טיפולית ממוקדת בשלבים אלו יכולה להפוך את הקערה על פיה ולשפר באופן מוכח את התנהגותו, תפקודו והשתלבותו של הילד.

מה ? ביום עיון זה תוצג תכנית טיפולית קצרה ומובנית בעבור ילדים בכיתות א’-ב’, בדגש על שיפור תפקודי התואם את ציפיות מערכת החינוך. התוכנית יושמה בהצלחה עם מאות תלמידים. התכנים – היבטי כתיבה, קריאה, חשבון וההתארגנות. דרישות הכתיבה בכיתות א-ב )לדוגמא: מבני טקסטים שונים ומענה על שאלות(. למי ? מרפאות בעיסוק העובדות במכונים להתפתחות הילד, בקליניקות ובמשרד החינוך. • לאורך היום יוצגו כלים ברורים וישימים כיצד לבצע טיפול זה בצורה ממוקדת ויעילה • יחולקו 3 תכניות התערבות שונות בנות 9 מפגשים כל אחת, הכוללות את ערכת תכנית ההתערבות (צבעונית ומושכת עין).

יום עיון בנושא: התערבות טיפולית בכיתות א‘-ב‘ בהיבטי הכתיבה הידנית (דגש על היבטים אקזקיוטיביים)

מטרת היוםחשיפה לגישת טיפול המשלבת תפקודים אקזקיוטיביים (ניהוליים) לשיפור מרכיבי הכתיבה הידנית. נלמד מה מצופה מתלמידי כיתות א’-ב’ בהיבטי הכתיבה והבנת הנקרא, נחדד את היכולת הדיאגנוסטית לאיתור מרכיבי הכתיבה הלקויים: יציבתיים, סנסומוטוריים ומטה-קוגניטביים. נחשף לתצפית הערכת מרכיבי התפקוד הניהולי ואיתור דפוסי טעות חוזרים. – תוצג תוכנית התערבות כיתתית/פרטנית לשיפור מרכיבי הכתיבה הידנית.

הצהרת נגישות                  2020 © כל הזכויות שמורות למכון איילות