Welcome to our Nursery School!
123, New Lenox Chicago, IL 60606

סדנה למיומנויות ארגון ותכנון למבוגרים

סדנה למיומנויות ארגון ותכנון למבוגרים

בסדנה המבוגר לומד אסטרטגיות חשיבה המאפשרות מודעות (מטה קוגניציה) לחוזקות שלו. ומאפשרת לו לפתח מיומנויות ארגון המבוססות על אישיותו. לארגן ולנהל מטלה ליזום ולתכנן משימות יומיומיות ולנהל באופן יעיל את הזמן שלו בתחומי העניין שלו ביומיום.

היכולת של האדם ליזום, להציב מטרה, לווסת עצמו ולנהל זמן עם יכולות המערבות יכולת שליטה ואיפוק הינם תהליכים קוגניטיביים גבוהים המוגדרים תפקודים ניהוליים. והם קריטיים ללמידה , קשב וארגון מטלה במהלך הסדנה ניתנת הדרכה ותרגול למטופל ולמשפחתו.

הצהרת נגישות                  2020 © כל הזכויות שמורות למכון איילות