Welcome to our Nursery School!
123, New Lenox Chicago, IL 60606

סדנת אסטרטגיות למידה

סדנת אסטרטגיות למידה

תהליך הלמידה הינו תהליך מורכב ואישי אצל כל תלמיד. התלמיד מתבקש לבצע מטלות רבות בו בזמן. ונדרש ללמידה הישגית.

בסדנה התלמיד לומד “איך ללמוד”. תוך כדי זיהוי סגנון הלמידה האישי שלו. לומד שיטות ואסטרטגיות למידה. משפר מיומנויות למידה ואיכותה. ורוכש כלים שמטרתם לאפשר לו להיות לומד עצמאי בכיתה ובבית. בסדנה התלמיד מתרגל ומיישם ממגוון מקצועות הנלמדים בכיתה.

הסדנה מיועדת לתלמידים בגיל בית הספר היסודי, החטיבה. התיכון ובגיל המבוגר יותר. המראים קושי בקריאת טקסט באופן ממוקד, זכירת חומר לימודי, הכנת שיעורי בית בהתארגנות ובניהול זמן.

הצהרת נגישות                  2020 © כל הזכויות שמורות למכון איילות