Welcome to our Nursery School!
123, New Lenox Chicago, IL 60606

סדנת כישורים חברתיים ומיומנויות חברתיות לילדים ונוער

סדנת כישורים חברתיים ומיומנויות חברתיות לילדים ונוער

כישורים חברתיים של ילדים ונוער עם בני גילם הינם מרכיב חשוב משמעותי בתפקוד. היכולת ליצור קשרים חדשים. ומתמשכים. להתמודד עם סיטואציות חברתיות הדורשות שיתוף, יוזמה ואיפוק. ליכולת זו השפעה רבה על תפקודו של הילד בגן ובבית הספר. וכאדם בוגר.
הקבוצה שלנו מיועדת לילדים המתקשים. בקריאה של סיטואציות חברתיות. הסובלים מקושי רגשי המוביל לפגיעה בהתנהלות החברתית. המשפיעה על היחסים החברתיים. קשיים בוויסות. נוקשות. נטייה לביישנות ומופנמות. או כל נטייה אחרת הפוגעת בחיי החברה. ולכל מי שרוצה יותר חברים או קשרים משמעותיים יותר מאלו הקיימים.

 • בסדנא נלמד כיצד?
 • כיצד מצטרפים לקבוצה?
 • כיצד מחכים בתור?
 • כיצד להציג את עצמי?
 • כיצד להביע את עצמי בקבוצה מובנת?
 • כיצד מזמינים חבר למשחק?
 • כיצד יוזמים שיחה?
 • איך מביעים תסכול?
 • כיצד שומרים על מרחק מתאים בשיחה?
 • איך שומרים על קשר עין?
 • איך מעודדים חבר?

הצהרת נגישות                  2020 © כל הזכויות שמורות למכון איילות