Welcome to our Nursery School!
123, New Lenox Chicago, IL 60606

הילד והמתבגר

שירותים לילדים ולמתבגרים

מטרת העל של מכלול הטיפולים במכון. היא מתן אפשרות למטופלים בעלי קשיים שונים, לשפר את רמתם התפקודית ורווחתם האישית.

צוות המטפלים, בוחן את מכלול הקשיים. ומספק מגוון פתרונות בהתאם לצרכים האישיים.

צוות המטפלים הרב-מקצועי של המכון כולל פיזיותרפיסטיות/ים, מרפאות/ים בעיסוק, פסיכולוגיות/ים, קלינאיות/ים תקשורת, מורות/ים להוראה מתקנת ומטפלות/ים בהבעה ויצירה.

קלינאות תקשורת

מקצוע העוסק באיתור, אבחון, מניעה, טפול, הדרכה וייעוץ בתחומים השונים של התקשורת הבין-אישית אצל הילד והמתבגר…

קרא עוד >>>

ריפוי
בעיסוק

הוא מקצוע טיפולי מקבוצת מקצועות הבריאות הנסמך על גופי ידע ממדעי העיסוק, הרפואה, החברה וההתנהגות…

קרא עוד >>>

פסיכולוגיה

אבחון והערכה הפסיכולוגית ההתפתחותית, משקפים את תמונת מצבו ההתפתחותי של הילד בכל התחומים: בתחום הקוגניטיבי…

קרא עוד >>>

אבחון
פסיכו דידקטי

מטרת האבחון הפסיכודידקטי  היא להעריך את מאפייני הלמידה של הילד ומקור קשייו. ואת ההקשרים…

קרא עוד >>>

הוראה מתקנת

ההוראה המתקנת הינה שיטת הוראה אשר מטרתה לצמצם פערים לימודיים ולשפר את תפקודו והישגיו של התלמיד…

קרא עוד >>>

פיזיותרפיה

האבחון בפיזיותרפיה נועד להעריך את היכולות והקשיים התפקודיים של הילד. בסביבתו הטבעית, בבית ובמסגרת החינוכית.

קרא עוד >>>

טיפול בהבעה ויצירה

טיפול בהבעה ויצירה מציעה שפה אחרת, בלתי מילולית וסמלית לביטוי עצמי, לביטוי רגשי ותחושתי. הטיפול באמנות מתאים…

קרא עוד >>>

הצהרת נגישות                  2020 © כל הזכויות שמורות למכון איילות