Welcome to our Nursery School!
123, New Lenox Chicago, IL 60606

אבחון פסיכו דידקטי – הילד והמתבגר

מטרת האבחון הפסיכודידקטי היא להעריך את מאפייני הלמידה של הילד ומקור קשייו. ואת ההקשרים הפסיכולוגים ביניהם. ולבנות ולהתאים תכנית טיפול מותאמת. את האבחון הפסיכו דידקטי מעביר פסיכולוג בעל הכשרה מקצועית מותאמת

מתי מומלץ לפנות לאבחון פסיכו דידקטי:
  • כאשר ילדיכם סובל מקושי בתפקוד הלימודי או שחלה הידרדרות משמעותית בהישגיו.
  • כאשר יש פער בין היכולות הקוגניטיביות לבין ההישגים בפועל
  • כאשר יש קושי בהנעה/ מוטיבציה הפוגע בתפקוד
  • כאשר יש צורך להחליף מסגרת לימודית לילד. או כאשר מתלבטים בנוגע למסגרת לימודים מתאימה.
  • כאשר הילד מפגין קושי במילוי משימות לימודיות עם הופעת התנהגות חריגה ו/או הרסנית

הצהרת נגישות                  2020 © כל הזכויות שמורות למכון איילות