Welcome to our Nursery School!
123, New Lenox Chicago, IL 60606

הוראה מתקנת – הילד והמתבגר

ההוראה המתקנת הינה שיטת הוראה אשר מטרתה לצמצם פערים לימודיים ולשפר את תפקודו והישגיו של התלמיד,תוך התאמה אישית של דרכי הלימוד של התלמיד בהתאם לקשייו וחזקותיו. המורה מקדם ומחזק את התלמיד ואת הישגיו בבית הספר. מקנה לו כלים להתמודדות וללמידה ומשפר לו אסטרטגיות התארגנות, עבודה ופתרון בעיות.

 

עיקר עבודת המורה מתמקדת בקריאה וכתיבה. חשבון ואנגלית. יחד עם זאת, ההוראה המתקנת רואה בילד אדם שלם, ולא רק תלמיד. וקיימת התייחסות גם להתנהגות, לתחושות ורגשות, העלאת הדימוי והערך העצמי .

הצהרת נגישות                  2020 © כל הזכויות שמורות למכון איילות