Welcome to our Nursery School!
123, New Lenox Chicago, IL 60606

פסיכולוגיה התפתחותית – הילד והמתבגר

האבחון והערכה הפסיכולוגית ההתפתחותית, משקפים את תמונת מצבו ההתפתחותי של הילד בכל התחומים: בתחום הקוגניטיבי בתחומי השפה והדיבור, בתחום המוטורי והוזיו-מוטורי, בתחום הרגשי, האישיותי, החברתי וההסתגלותי.

הסיבות לפנייה לפסיכולוג התפתחותי הן רבות ומגוונות וכוללות:

 

 • איחור התפתחותי כללי
 • איחור שפתי
 • איחור מוטורי
 • קשיים רגשיים
 • קשיים התנהגותיים
 • חשד לבעיות תקשורת.אוטיזם .גמגום.ועוד
 • חשד לבעיות קשב וריכוז

 • הפרעות חרדה
 • הערכת תפקוד של ילדים עם בעיות סומאטיות ידועות. כמו שיתוק מוחי. מחלות נוירולוגיות. תסמונות גנטיות. ומחלות ממושכות.
 • קשיים בויסות
 • קשיים בקשר הורה-ילד
 • גירושין במשפחה
 • טראומה
 • קשיים חברתיים
 • תהליך ההערכה והאבחון כוללים:
 • איסוף מידע מגורמים שונים הקשורים לילד.
 • תצפיות קליניות מובנות ושאינן מובנות.ובהקשרים שונים (במסגרת החינוכית. משחק הורה וילד ..)
 • אינטגרציה של החומר ובנית הפרופיל הפסיכולוגי.
 • דיווח על ממצאי ההערכה להורים.
 • תיאום ובניית תכנית טיפולית.
 • תחומי התפקוד אותם האבחון הפסיכולוגי מעריך כוללים את:
 • התחום השפתי: הבעה והבנה
 • תחום התקשורת
 • תחום הזיכרון ותחום הלמידה
 • התחום הביצועי-תפיסתי
 • התחום הגרפו-מוטורי
 • תחום המשחק
 • התחום הרגשי
 • התחום הכמותי (מתמטיקה)

הצהרת נגישות                  2020 © כל הזכויות שמורות למכון איילות