Welcome to our Nursery School!
123, New Lenox Chicago, IL 60606

המבוגר והמשפחה

מטרת העל של מכלול הטיפולים במכון, היא מתן אפשרות למטופלים בעלי קשיים שונים, לשפר את רמתם התפקודית ורווחתם האישית.

צוות המטפלים בוחן את מכלול הקשיים ומספק מגוון פתרונות בהתאם לצרכים האישיים.

צוות המטפלים הרב-מקצועי של המכון כולל פיזיותרפיסטיות/ים, מרפאות/ים בעיסוק, פסיכולוגיות/ים, קלינאיות/ים תקשורת, מורות/ים להוראה מתקנת ומטפלות/ים בהבעה ויצירה.

צוות המכון , מקבל את המטופל, המגיע עם הערכה חיצונית מקצועית. ובמידת הצורך מקיים הערכה כוללת של החולה המבוגר, תהליך רב-תחומי שמטרתו להעריך את היכולת התפקודית, בריאותו הגופנית, קוגניטיבית והנפשית ומצבו החברתי של המטופל המבוגר.

ההערכה מאפשרת לזהות גורמי סיכון לירידה תפקודית ולטפל בהם, על מנת למנוע ולעכב ככל הניתן תהליך הידרדרות. לאחר ההערכה נבנית תכנית טיפול מותאמת. השירות ניתן לכל מבוגר שזקוק להערכה וטיפול לשיפור תפקודיו.

קרא עוד >>>

קלינאות תקשורת

קלינאית תקשורת למבוגרים נדרשת לצורך אבחון וטיפול בקשיי תקשורת על רקע הפרעת שפה, קשיים בדיבור ובהיגוי של אותיות וצלילים,

קרא עוד >>>

ריפוי
בעיסוק

הוא מקצוע טיפולי מקבוצת מקצועות הבריאות הנסמך על גופי ידע ממדעי: העיסוק, הרפואה, החברה וההתנהגות.

קרא עוד >>>

פסיכולוגיה

במכון איילות ניתנים טיפולים פסיכולוגיים למבוגר וכן טיפולים משפחתיים, הטיפול הפסיכולוגי נועד להקל על אנשים השרויים במצבי 

קרא עוד >>>

הוראה מתקנת

ההוראה המתקנת הינה שיטת הוראה אשר מטרתה לצמצם פערים לימודיים ולשפר את תפקודו והישגיו של המבוגר הלומד

קרא עוד >>>

טיפול בהבעה
ויצירה ​

תרפיה בהבעה ויצירה מציעה שפה אחרת, בלתי מילולית וסמלית לביטוי עצמי, לביטוי רגשי ותחושתי.

קרא עוד >>>

פיזיותרפיה

פיזיותרפיה היא מקצוע בריאות ראשוני ועצמאי, אשר מומחיותו תנועה ותפקוד. תרומתה הייחודית לבריאות האדם ולרווחתו

קרא עוד >>>

הצהרת נגישות                  2020 © כל הזכויות שמורות למכון איילות