Welcome to our Nursery School!
123, New Lenox Chicago, IL 60606

פיזיותרפיה – מבוגרים ומשפחה

במכון איילות פיזיותרפיסטים המומחים בתחום השיקומי.
פיזיותרפיה – תנועה, תפקוד, איכות חיים

פיזיותרפיה היא מקצוע בריאות ראשוני ועצמאי, אשר מומחיותו תנועה ותפקוד. תרומתה הייחודית לבריאות האדם ולרווחתו היא במתן הזדמנות למיצוי מיטבי של יכולות תפקודיות לשם קידום חיים עצמאיים ופעילים בכל מעגלי החיים והרבדים החברתיים.

הפיזיותרפיסט מאבחן, מטפל, משקם, חוקר, מדריך ומייעץ בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בארץ ובעולם, ופועל בשיתוף האדם הזקוק לטיפול ובהתאם למצבו ולצרכיו. זאת תוך שימוש מושכל בידע, מיומנויות מקצועיות ובמשאבים הנרכשים לאורך חייו המקצועיים. הפיזיותרפיסט מחוייב ליושרה, לשמירה על כבוד האדם וזכויותיו ופועל בהתאם לקוד האתי המקצועי.

אוכלוסיות היעד ותחומי מומחיות במכון איילות
פיזיותרפיה נותנת מענה מקצועי לקבוצות אוכלוסייה מגוונות בכל גיל, במצבי בריאות שונים ובתחומים שונים:

• אורתופדיה – מניעה וטיפול במצבים הקשורים לתפקוד במערכת שלד-שריר.
• נוירולוגיה – מניעה וטיפול במצבים הקשורים לתפקוד המערכת הנוירולוגית.
• טיפולים לילדים – מניעה וטיפול בתינוקות ובילדים בכל מצבי הבריאות וההתפתחות.
• טיפולים בגיל המבוגר – מניעה וטיפול לקבוצות אוכלוסייה מגוונות בגיל הזקנה, תוך שימת דגש על שמירת היכולות התפקודיות ועל עצמאות האדם.

הצהרת נגישות                  2020 © כל הזכויות שמורות למכון איילות