Welcome to our Nursery School!
123, New Lenox Chicago, IL 60606

טיפול בהבעה ויצירה – מבוגרים ומשפחה

תרפיה בהבעה ויצירה מציעה שפה אחרת, בלתי מילולית וסמלית לביטוי עצמי, לביטוי רגשי ותחושתי. הטיפול באמנות נותן מקום למטופלים המתקשים בביטוי מילולי וכן לאלו שמתקשים להתחבר לרבדים עמוקים יותר של עצמם. התרפיה משתמשת במגוון אמנויות שמסייעות לחשוף תהליכים נפשיים ומספקת סביבה המאפשרת לתהליכים שאינם מודעים לעלות על פני השטח.

בתרפיה בהבעה ויצירה מתמקדים בכוחות האדם ובעשייה במטרה להביא את המטופל לחיבור אל עצמו ולכוחותיו במטרה לממש את פוטנציאל הצמיחה שבו. העיסוק בתחום הטיפול באמנות אינו דורש כשרון אומנותי יוצא דופן. 

מה תפקידם של המטפלים בהבעה ויצירה?

 

המטפלים בהבעה ויצירה פועלים בסביבה מכילה, מקבלת ומוגנת המספקת למטופל את התנאים האופטימאליים להתחבר לעולמו הפנימי. הם מעודדים ומכוונים את המטופל לעלות ולהיחשף לתכנים נפשיים ומשתפים אותו בתהליכים יצירתיים המסייעים להצפת חומרים לא מודעים לעלות על פני השטח. המטפלים אינם מתיימרים לספק תשובות למטופל, אך הם לרוב מצוידים באמפתיה ובקבלה שמלווים את המטופל בדרכו לשינוי.

 

העוסקים בתחום התרפיה באמנות מנוסים ומיומנים בתחום האמנות בו הם מתמחים והם מחזיקים בידע וכלים מתחומי הפסיכולוגיה והפסיכופתולוגיה. המטפלים בהבעה ויצירה עובדים לעיתים כמטפלים ראשיים ויחידים ולעיתים כחלק מצוות טיפולי.

הצהרת נגישות                  2020 © כל הזכויות שמורות למכון איילות